DOWNLOAD

Pro demo verzi platí přístupová hesla "PRO" a "demo". Po instalaci a startu programu Prokurist je nutné nejprve provést volby Manažer, Rekonstrukce a Update struktur.

  Demo verze 8.5 (download 9 MB)            Návod k instalaci demo verze 8    

  AKTUÁLNÍ VERZE 9.92 (pouze pro uživatele licence 9.92)

Verze 9.92 ze dne 25.5.2023 (download 10.8 MB souboru PROKURIST992.EXE)

  AKTUÁLNÍ VERZE 9.93 (pouze pro uživatele licence 9.93)

Verze 9.93 ze dne 4.4.2024 (download 10,8 MB souboru PROKURIST993.EXE)

Komprimovaný soubor PROKURIST9x.EXE uložte do hlavního adresáře systému Prokurist. Spuštěním tohoto souboru bude vyvolán instalátor programu s nabídkou potřebných kroků. Po prvním startu nového programu v (každé !) datové složce je nutné nejprve provést volbu Manažer, Rekonstrukce a Update struktur. Další startování programu, ev. startování dalších uživatelů již proběhne obvyklým způsobem (ikona).

   OBJEDNÁVKA 2024

(download souboru OBJEDNAVKA2024.DOC)