DOWNLOAD

Pro demo verzi platí přístupová hesla "PRO" a "demo". Po instalaci a startu programu Prokurist je nutné nejprve provést volby Manažer, Rekonstrukce a Update struktur.

  Demo verze 8.5 (download 9 MB)            Návod k instalaci demo verze 8    

  AKTUÁLNÍ VERZE 9.8 (pouze pro uživatele licence 9.8)

Verze 9.8 ze dne 2.6.2020 (download 10.8 MB souboru PROKURIST98.EXE)

  AKTUÁLNÍ VERZE 9.9 (pouze pro uživatele licence 9.9)

Verze 9.9 ze dne 18.2.2021 (download 10,8 MB souboru PROKURIST99.EXE)

Komprimovaný soubor PROKURIST9x.EXE uložte do hlavního adresáře systému Prokurist. Spuštěním tohoto souboru bude vyvolán instalátor programu s nabídkou potřebných kroků. Po prvním startu nového programu v (každé !) datové složce je nutné nejprve provést volbu Manažer, Rekonstrukce a Update struktur. Další startování programu, ev. startování dalších uživatelů již proběhne obvyklým způsobem (ikona).

   OBJEDNÁVKA 2021

(download souboru OBJEDNAVKA2021.DOC)