DOWNLOAD

Pro obě demo verze platí přístupová hesla "PRO" a "demo". Po instalaci a startu programu Prokurist je nutné nejprve provést u verze 5.8 volby Manažer, Různé a Update struktur, u verze 8 volby Manažer, Rekonstrukce a Update struktur.

Demo verze 5.8 (download 2.7 MB)         Návod k instalaci demo verze 5.8

  Demo verze 8.5 (download 9 MB)            Návod k instalaci demo verze 8    

--------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ VERZE 5.98 (pouze pro držitele licence 5.98)

Verze 5.98 ze dne 23.1.2016 (download 1.5 MB souboru PROK.LZH)

Program PROK.LZH je zapotřebí uložit do hlavního adresáře systému Prokurist. Nový program se rozbalí a startuje obvyklým způsobem, spuštěním povelem start1.bat ve Vaší instalaci. Po startu programu Prokurist je nutné nejprve provést volbu Manažer, Různé a Update struktur  

  AKTUÁLNÍ VERZE 9.6 (pouze pro uživatele licence 9.6)

Verze 9.6 ze dne 6.12.2018 (download 9.7 MB souboru PROKURIST96.EXE)

  AKTUÁLNÍ VERZE 9.7 (pouze pro uživatele licence 9.7)

Verze 9.7 ze dne 15.6.2019 (download 9.7 MB souboru PROKURIST97.EXE)

Komprimovaný soubor PROKURIST9x.EXE uložte do hlavního adresáře systému Prokurist. Spuštěním tohoto souboru bude vyvolán instalátor programu s nabídkou potřebných kroků. Po prvním startu nového programu v (každé !) datové složce je nutné nejprve provést volbu Manažer, Rekonstrukce a Update struktur. Další startování programu, ev. startování dalších uživatelů již proběhne obvyklým způsobem (ikona).

   OBJEDNÁVKA 2019

(download souboru OBJEDNAVKA2019.DOC)