INTRASTAT

Rozšíření informační základny Prokurist pro potřeby výkaznictví Intrastat
Tvorba a tisk výkazů pro INTRASTAT
Tvorba datového souboru výkaznictví INTRASTAT (ASCII soubor)