Návod na instalaci demoverze Prokurist  z internetu:

 1)      Stáhněte si demoverzi (soubor Setup5.exe) na pevný disk Vašeho počítače. Můžete si zvolit, kam chcete demoverzi uložit. Zobrazí se Vám okno: „Uložit jako,“ kde si vyberete cestu, kam chcete soubor Setup5.exe uložit. Kupř. na disk C:. Po potvrzení bude probíhat stahování .

2)      Po dokončení je třeba spustit soubor Setup5.exe. Můžete použít Start, Spustit, kde v okně: „Zadejte název programu, složky nebo dokumentu, a Windows jej otevře.“ zadejte cestu k souboru Setup5.exe. Kupř. C:\setup5.exe. Potvrďte OK.

3)      Zobrazí se Vám okno „PowerArchiver Self-Extractor“. Do objektu "Extract to" zadejte disk a jméno adresáře (složky), kupř. C:\Prokuris

4)      Máte-li správně zapsanou cestu (vybraný disk a jméno nové složky), stiskněte tlačítko Start. Akce je ukončena hlášením "All files have been extracted" a tlačítkem OK, které stiskněte.

5)      Před spuštěním programu je nutné aktualizovat demoverzi stažením aktuální verze programu řady 5.xx (download souboru PROK.LZH) do nově vytvořené složky (viz bod 3). Program   pak startujte v nově vytvořené složce (kupř. C:\Prokuris) povelem START1.BAT pomocí windowsovské nabídky Start, Programy nebo si vytvořte vlastní ikonu na Ploše. Pokud se objeví hlášení programu Lharc "already exist, owerwrite ?", zapište vždy "Y" (yes).

6)      Program je spuště a zobrazí se přihlašovací okno pro zadání zkratky a hesla. Do zkratky vyplňte pro (zobrazuje se PRO) a poté pokračujte (bez stisknutí klávesy ENTER !) k zadáním hesla demo. Nyní stiskněte ENTER a do dalšího okna zapište rok "03". Následuje pokyn "Uveďte prosím IČO vaší firmy", který proveďte.

7)       Proveďte Manažer,Různé, Update struktur, kde na dotaz:“Opravdu chcete provést Update struktur,dejte Ano. Na další nabídku „Vyberte pomocí šipek označení disketové šachty či disku“ a hlášení „Nemáte-li disketu, stiskněte ESCAPE“ – dejte ESC.

8)      Nyní již můžete pracovat s programem. Příručku si vyvoláte pomocí klávesy F1.