MAJETEK

Evidence dlouhodobého majetku včetně leasingu.
Evidence drobného majetku včetně možnosti automatického účtování.
Možnost uplatnění Standardní klasifikace produkce.
Automatické i individuální účetní odpisy za libovolné období.
Automatické daňové odpisy.
Porovnání účetních a daňových odpisů pro potřebu výpočtu daně z příjmu.
Odpisový plán.
Inventární, účetní a daňové výpisy podle zadaných výběrových kritérií.
Historie pohybů jednotlivého dlouhodobého majetku od zařazení do používání.
Tisk karet majetku.

PERSONALISTIKA a MZDY

Personální evidence.
Evidence docházky.
Výpočet mezd.
Výstupy pro banku, finanční úřad, automatické zaúčtování.