OBĚH ZBOŽÍ (SKLAD)

 

Evidence stavu a pohybu (zboží) materiálu na libovolném počtu skladů, volitelně v pořizovacích, pevných nebo průměrných cenách, včetně slev, rabatů, cla, dopravného, daně z obratu, prodejní ceny bez nebo včetně DPH.

Volitelné zaúčtování skladových operací typu příjmu, výdeje, přecenění, převodu, včetně zaúčtování služeb apod., automatické zaúčtování v dávce nebo v reálném čase.

Vedení skladů v pevných, pořizovacích a průměrných cenách (aktuální nebo měsíční průměry), rozpouštění ostatních pořizovacích nákladů, variabilní účtování o zásobách (dokladové, kumulované za období).

Nákup a prodej zboží i v cizích měnách.

Rozpis ostatních nákladů na pořízení zboží do pořizovacích skladových cen.

Fakturace prodeje zboží, obalů i služeb.

Sběrné faktury.

Export a import skladových dokladů elektronickou cestou.

Inventura.

Rozpiska materiálu, automatické vystavení výdejky podle rozpisky, odpis skladových položek podle materiálové rozpisky, kalkulace hotových výrobků.

Možnost příjmu zboží na dodací listy bez uvedení ceny.

Tisk příjemek, výdejek, faktur, obratové soupisky, expedičních soupisů a dalších.

Statistika o zásobách, nákupu a prodeji zboží podle volitelných kritérií (odběratelé, obchodní zástupci, objem, dosažená marže atd.), obratové soupisky, soupisy zásob a další sestavy, výpisy.

Ve verzi 5.9 navíc:

Možnost vytváření vlastních formulářů faktur, dodacích listů, paragonů a dalších skladových dokladů (i v libovolné jazykové mutaci).

Tvorba a tisk ceníků, volné nebo vázané využití ceníků při prodeji, dealerské, objemové a individuální ceníky, aktuální přepočet cen prodávaného zboží, množstevní rabaty.

Pro rozsáhlý velkoobchodní prodej dispečerské řízení rozvozů zboží.

Možnost využití centrálního číselníku skladových položek.

Čárový kód (čtení i tisk).

Speciální modul pro evidenci (nákup a prodej zboží) velikostního sortimentu a objednávky podle katalogů zboží.