REZERVACE (jen verze 5.9)

Evidence došlých objednávek odběratelů na zboží a služby, dotazové výpisy, proforma faktury.

Formuláře proforma faktur, potvrzení objednávky.

Přehledy, vývoj, vystavení objednávky.

Distribuce modulu objednávkového ceníku odběratelům (dealerům), import objednávek.

Automatická expedice podle volitelných kritérií (datum expedice, perioda - stálé platby), periodické expedice, kontrola odběru.

Operativní plán odbytu (rozložení objednávek v časovém horizontu).

OBJEDNÁVKY

Evidence vystavených objednávek na zboží a služby s rozsáhlými výběry, tisk objednávek.

Automatické vystavení objednávky.
Tisk objednávek podle vlastních formulářů.
Evidence plnění objednávek při příjmu zboží.
Přehledy, odpis a kontrola plnění objednávek.