POKLADNÍ SYSTÉMY (jen verze 5.9)

 

Modul PC-POKLADNY rozšiřuje skladovou evidenci PROKURIST o režim pultového prodeje na PC (pokladně). Modul zajišťuje především prodej zboží za hotové nebo platební kartou (včetně tisku paragonů s vyčíslením DPH), denní uzávěrku a zaúčtování. Využívá běžnou skladovou kartotéku PROKURIST a lze uplatnit dokladovaný dávkový nebo přímý odpis prodaného zboží ze skladových karet. Provoz pokladen může být autonomní nebo v síti PC. Autonomní provoz může být organizován i tak, že prodej probíhá na více pokladnách a odpis ze skladových zásob se provádí na centrálním PC (podpora exportem a importem dat). Podpora čárového kódu.

Modul KASY zajišťuje komunikaci skladové evidence a ceníků PROKURIST s pultovými pokladnami. Modul umožňuje vytvoření pokladního ceníku ze skladových kartoték podle vlastního výběru, jeho zápis do jednotlivých připojených pokladen, dále převzetí denních prodejů z pokladen a jejich odpis ze skladových karet. Při odpisu je automaticky využita materiálová rozpiska (kalkulace výrobku). S využitím modulu ÚČETNICTVÍ systému PROKURIST , lze rozúčtovat jak denní tržby, tak pohyb skladu pomocí standardního propojení skladové a účetní evidence PROKURIST.