PROKURIST®

MODULÁRNÍ EKONOMICKÝ SOFTWARE

Ekonomický software PROKURIST® se  prodává na českém a slovenském softwarovém trhu od roku 1990. Projekt se průběžně rozvíjí jak po stránce kvalitativní (dostupnost a variabilita informací, uživatelský  komfort)  tak  i  v   šíři  záběru  firemních  agend. Charakteristická   je značná autonomie jednotlivých  modulů   s  volitelnou   integrací  do  vrcholového  modulu  pro účetnictví a manažerské informace.  Toto  pojetí  umožňuje  uživateli   okamžité  nasazení  v  kritických  agendách a postupný rozvoj podle  svých  aktuálních  potřeb   a  ve zvoleném tempu. 

KOMPONENTY SYSTÉMU:

- Účetní informační systém zahrnující :

    - Podvojné účetnictví

    - Generátor sestav

    - Adresář

    - Homebanking

    - Manažer

        - instalace

        - nastavení parametrů

        - číselníky

        - formuláře

        - archivace

    - Majetek

    - Personalistika a mzdy1)

    - Oběh zboží

        - sklady

        - ceníky1)

        - objednávky

        - rezervace1)

        - pokladny (pultový prodej)1)

        - cenné papíry1)

        - úroky1)

Z těchto základních modulů vychází řada navazujících aplikací různého zaměření, původně vyprojektovaných na objednávku. K dispozici jsou speciální doplňkové aplikace pro výrobu a zejména obchodování s vybranými komoditami (kupř. hutní materiál, masné výrobky aj.).

 

Pozn.: index 1)..................modul je k dispozici pouze v aktuální verzi 5.9x

 

 

 

 

 

 

 

1. Důležité aspekty praktického uplatnění systému PROKURIST® v praxi

CHARAKTERISTIKA

 

Trvalý rozvoj systému.

Rychlá aktualizace dle změn legislativy.

Jednotná koncepce všech modulů systému, důsledná provázanost všech funkčních modulů (okruhů).

Otevřený systém, který neomezuje uživatele ve výběru pracovních metod, obchodní a ekonomické politiky ani v provádění organizačních změn.

Rychlá práce v reálném čase. Při výběru technologií je kladen důraz na rychlost zpracování.

SINGLE i LAN verze programu (pro práci v počítačové síti). Přechod na síťové zpracování proběhne bez zásahu uživatele do systému.

Kontrola přihlášených uživatelů, automatická kontrola a evidence chybových stavů.

Změnový protokol - podrobná evidence změn vybraných dat podle času a uživatele

Rozsáhlý export a import dat umožňující přenos dat mezi nepropojenými počítači.

Vysoký uživatelský komfort (široký repertoár dotazových výpisů, podpůrné funkce a podprogramy pro usnadnění automatizací akcí uživatele, kontextuální nápověda atd.).

Diferencovaný přístup uživatelů k jednotlivým funkcím systému, ochrana heslem.

Možnost individuálního nastavení typu češtiny včetně převodu dat (verze 5.9).

Zaúčtování v reálném čase nebo v dávkovém režimu.

Možnost zapracování organizační struktury podniku do systému, sledování hospodaření podřízených organizačních jednotek, zakázek apod.

Rozsáhlé manažerské funkce, přístup k evidenci minulých období včetně provádění meziuzávěrek za jakékoliv zadané období bez přerušení kontinuity zpracování.

Jednoduché provádění roční účetní uzávěrky a otevření účetní knihy nového období.

Volitené klouzavé účetní období (hospodářský rok) v rozmezí 2 kalendářních let.

Nezávislost na změnách metodiky účetnictví a organizačních změnách firmy.

Současné účtování v různých účetních obdobích.

Možnost vytváření libovolného účtového rozvrhu, řad pro účetní a skladové operace (u skladu s nastavitelným režimem automatického zaúčtování).

Logická a účetní kontrola vkládaných i uložených dat, pasivní ochrana dat, možnost rekonstrukce stavu účtů a skladu k libovolnému datu.

Možnost oprav účetních zápisů různými způsoby a podle oprávnění účetního.

Možnost vytváření libovolného počtu uživatelsky definovaných tabulkových účetních formulářů a sestav. Využitelné i pro jiné jazykové mutace.

Možnost vytváření vlastních formulářů účetních a skladových faktur, příkazů k úhradě, pokladních dokladů (paragonů), objednávek a proforma faktur a dodacích listů (verze 5.9).

Adresář obchodních partnerů integrovaný do všech modulů systému.

Sledování průběhu hospodaření a stavu zakázek (středisek).

Komplexní řešení problematiky DPH a devizového účetnictví v cizích měnách.

DPH výstupy pro státní správu ve formátu *XML.

Poštovní kniha - evidence pošty, tisk poštovních dokumentů a formulářů (verze 5.9).

Kniha jízd (verze 5.9).

Homebanking - systém pro elektronický styk s Vašimi bankami. Evidence bankovních účtů a operací.

Archivace - techniky podle vlastního výběru.

Nadstandardní výběry dat pomocí Sortů a filtrů.

Výstupy ve formátu DOC, PDF, HTML, DBF, XLS.

PROSTŘEDÍ

Pro operační systémy Windows je určena 32-ti bitová verze 9 v rozsahu : Účetní informační systém.

V prostředí operačního systému MS DOS pracuje 16-ti bitová verze 5.9 v kompletní sestavě.

K dispozici je provedení programu :

     - jednouživatelské (single)

     - víceuživatelské (LAN) pro operační systémy Novell, Windows.

 

ZÁRUKA A SLUŽBY

Licenční smlouva na provozování systému PROKURIST® zajišťuje dlouhodobou záruku na promítnutí legislativních změn (3 roky) a poskytování služeb.

Bezplatná čtvrtletní aktualizace a HOT LINE.

Multilicence

Servisní smlouvy, slevy na poskytované služby.

Softwarové projekty na zakázku.

Úpravy projektu a vývoj doplňkových programů podle požadavků uživatele.

Instalace systému, školení uživatelů, osobní i telefonické konzultace (HOT LINE).

Poradenská činnost (zavedení systému, návrh oběhu dokladů, podpora při účetní uzávěrce atd.).

Demoverze.


Vztahy uživatele systému PROKURIST  s dodavatelskou firmou jsou formalizovány licenční a servisní smlouvou:

A.     

Licenční smlouva upravuje rozsah oprávnění uživatele k provozu systému a jeho dalším rozvoji, cenové podmínky licence a odpovědnost dodavatele.

B.     

Servisní smlouva a podmínky dodavatelského servisu upravují věcné, časové a finanční podmínky (slevy) poskytování služeb.